• LA SABADELL A LA SIBÈRIA
  • DIESEL ENTRANT A LA FONT
  • LA CAN RULL ENTRANT A LA SIBÈRIA
  • DIESEL A LA SIBÈRIA
  • DIESEL DE PUJADA A MONEGROS
  • VISTA ESTACIÓ
  • LA CAN RULL DE PUJADA ALS MONEGROS
  • slider html
  • VISTA PARCIAL MAQUETA
slider jquery by WOWSlider.com v8.8

Apartat Privat Socis

Qui som?

El Centre de Modelisme Ferroviari de Sabadell és una associació sense afany de lucre, constituïda a Sabadell el dia 3 de febrer de 2007.

Està inscrita al Registre de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya amb el número 34.136 Secció 1a., per resolució del dia 15 de març de 2007. I amb decret de 20 d’abril de 2007 al Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes de Sabadell amb el núm. 722. També forma part com a membre núm. 42 de la FCAF – Federació Catalana d’Amics del Ferrocarril.

Els fins de l’associació són: agrupar els afeccionats al ferrocarril real i als construïts a escala, i especialment els que funcionen tripulats, estimulant els estudis tècnics, històrics, socials o econòmics, fomentant i divulgant els treballs dels seus membres i posant a la seva disposició els mitjans tècnics, informatius i documentals de que disposi. Podrà col·laborar amb entitats públiques i privades tant per la construcció, com pel funcionament i l’explotació de circuits ferroviaris de models reduïts, com en qualsevol acte cultural o divulgatiu relacionat amb el ferrocarril. Els seus òrgans de govern són: l’Assemblea General de Socis i la Junta Directiva.